VALENTINE’S DAY : HARAM

Ada satu fenomena menarik di kalangan masyarakat kita, khususnya pada  bulan Februari. Ada pemandangan yang khas di berbagai media massa, mal-mal, pusat-pusat hiburan.  Tidak sedikit sarana dan media publik berlomba menarik perhatian para remaja dengan menggelar pesta perayaan yang tak jarang berlangsung hingga larut malam bahkan hingga dini hari. Semua pesta tersebut bermuara pada satu […]

Tasâmuh : Dulu dan Kini

Baik secara konsep maupun aplikasi dalam sejarah, Islam mengajarkan toleransi yang luhur atas dasar tanggungjawab di hadapan Allah SWT. Al-Quran mengajarkan: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada […]

Jadwal Sholat


Jadwal Sholat Di Beberapa Kota